Portfolio > MIXED MEDIA SCULPTURE

TWO SIDES TO EVERY STORY
TWO SIDES TO EVERY STORY
mixed media
4 1/2'
2023

back TWO SIDES TO EVERY STORY